งานบริการการศึกษา
 • หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
        ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานรับนิสิตใหม่ ประสานงานในการลงทะเบียนเรียนของนิสิต การจัดเก็บแฟ้มทะเบียนนิสิต รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวกับนิสิต ประกาศผลคะแนน ส่งใบรายงานผลคะแนน การขอจบการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง                                            
 • หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 • หน่วยพัฒนาหลักสูตร
 • หน่วยสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
 • หน่วยพัฒนานิสิต
 • หน่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และสื่อการสอน
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา ให้การสนับสนุนและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในงานการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  Untitled Document
ปฏิทิน
ปฏิทินเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนสาสตร์
« กุมภาพันธุ์ ปี 2566 »
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
เดือนปัจจุบัน
 
หน่วยงานภายใน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ภาควิชาการพัฒนฯ
ภาควิชาครุศึกษา
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
โรงเรียนสาธิตฯ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และให้คำปรึกษา
 
 
 
 
Untitled Document


สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4
โทรสาร 034-351403