งานคลังและพัสดุ
  • หน่วยการเงินและบัญชี
           ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี โดยจัดทำบัญชีและทะเบียนคุมเงินการรับ-จ่ายเงิน การนำส่งเงินการตรวจสอบเอกสารการเงิน การบันทึกบัญชี จัดเก็บหลักฐานเอกสารการเงินตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี จัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • หน่วยพัสดุ 
           ปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ โดยดำเนินการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย การ เก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชีและทะเบียนคุมพัสดุ การเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับพัสดุการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  Untitled Document
ปฏิทิน
ปฏิทินเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนสาสตร์
« เมษายน ปี 2567 »
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
เดือนปัจจุบัน
 
หน่วยงานภายใน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ภาควิชาการพัฒนฯ
ภาควิชาครุศึกษา
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
โรงเรียนสาธิตฯ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และให้คำปรึกษา
 
 
 
 
Untitled Document


สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4
โทรสาร 034-351403