Thai             English    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวการศึกษา  

ปฏิทินการเปิดบริการสำนักหอสมุด กำแพงแสน (พฤศจิกายน2557)

 

ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี 2557

 
เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558  
ขอเชิญร่วมงาน เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปี 4 พ.ย.ศกนี้  
ประกาศ รายชื่อนิสิตปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยและผู้ช่วยผู้สอน ปี 2557 เพิ่มเติม  
  อ่านข่าวทั้งหมด...  
  ข่าวการฝึกอบรมและสัมมนา  
การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง บทบาทของกิจกรรมทางกาย กับการพัฒนาเยาวชน วันที่ 26-28 พ.ย. 57  
ศูนย์ทรัพยากรบุคคลรับสมัครฝึกอบรมประจำปี2557  
เปิดรับสมัครฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (Training for the trainers)  
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง "การพัฒนาเลือดจระเข้เชิงพาณิชย์  
ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาไทยเพื่ออนาคต : (CTEF2014)"  
  อ่านข่าวทั้งหมด...  
  ข่าวทุนการศึกษา  
SEAMEO จัดโครงการประกวดเรียงความ  
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา International Bio-Business Studies ประจำปี 2558 ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น  
ประ ชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558 ณ Kangwon National University ประเทศเกาหลีใต้  
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการของนิสิต มก. ระดับ ป.ตรี (ครั้งที่ 2)  
เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป  
รับสมัครนิสิตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุนภายในวันที่ 8 กันยายน 57 ที่คุณอัญชรี ศูนย์บริการวิชาการ  
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนนิสิตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน  
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ 2558 ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น  
งานบริการการศึกษาคณะ ศษ.พ. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาประจำปี  
  อ่านข่าวทั้งหมด...  


ดูทั้งหมด คลิก !!

 


 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์12  
ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาครุศึกษาุ 1อัตรา => ใบสมัคร || ใบรับรอ12  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณและอาคารคณะศษ.พ.12  
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ=> ใบสมัคร || ใบรับรอ12  
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาจิตวิทยา => ใบสมัคร || ใบรับรอง12  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชุดเครื่องเสียงวงดนตรี 1 ชุด  
   
         

     
       
      
                                        
                                       ติดต่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ feds@ku.ac.th
                      
วันนี้เป็น  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4
โทรสาร 034-351403