Thai             English    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวการศึกษา  

ขอเชิญบุคลากร ศษ.พ. เสนอชื่อผู้แทนคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัย(ก.อ.ม.)
- ประกาศเสนอชื่อ    - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ - รายชื่อผู้มคุณสมบัติได้รับการเสนอชื่อ

 

รับสมัครนิสิตหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร ์(ภาคพิเศษ)ตั้งแต่บัดนี้-13 ก.พ.58
รายละเอียดหลักสูตร

 

รับสมัครนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ(ภาคพิเศษ)ตั้งแต่บัดนี้-13 ก.พ.58

 
บรรยากาศงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี 2557 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
- ใบสมัครฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู || ดาวน์โหลด    - ใบเช็คหลักสูตร || ดาวน์โหลด
 
เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558  
  อ่านข่าวทั้งหมด...  
  ข่าวการฝึกอบรมและสัมมนา  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ในงานเกษตรกำแพงแสน  
การสัมมนาและประชุมวิชาการครั้งที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วันที่ 9 ธ.ค. 57  
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันการตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ึ7 วันที่ 2 ธ.ค.57  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสมัครตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา วันสมัครถึง 28 พ.ย. 57  
ขอเชิญสมัครเข้าแข่งขันการเดาะลูกตะกร้อ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ธ.ค. 57  
ขอเชิญร่วมแข่งขันCrossWord Competition วันที่ 8 ธ.ค.57  
  อ่านข่าวทั้งหมด...  
  ข่าวทุนการศึกษา  
ประกาศให้ทุนอุดสนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ2558  
SEAMEO จัดโครงการประกวดเรียงความ  
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา International Bio-Business Studies ประจำปี 2558 ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น  
ประ ชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558 ณ Kangwon National University ประเทศเกาหลีใต้  
เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป  
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนนิสิตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน  
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ 2558 ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น  
   
  อ่านข่าวทั้งหมด...  


ดูทั้งหมด คลิก !!

 


 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 12  
ประกาศรายชื่ออผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 12  
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์ 12  
ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี1อัตรา => ใบสมัคร || ใบรับรอ12  
ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทน เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.12  
ประกาศ ขยายเวลา ตำแหน่งอาจารย์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังกัดภาควิชาครุศึกษาุ => ใบสมัคร || ใบรับรอ12  
   
         

     
       
      
                                        
                                       ติดต่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ feds@ku.ac.th
                      
วันนี้เป็น  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4
โทรสาร 034-351403