Thai             English    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวการศึกษา  

ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมการศึกษา ประจำปี 2557

 

ประกาศรหัสนิสิตชั้นปีที่1 พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2557

 
เอกสารคู่มือนิสิตใหม่ KU74  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคต้น 2557 ระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา  
เอกสารการมอบตัวและปฏิทินกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1  
  อ่านข่าวทั้งหมด...  
  ข่าวการฝึกอบรมและสัมมนา  
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย "รู้เขารู้เรากับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซี่ยน"  
ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลความรู้เบื้องต้น เรื่อง "ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)  
โครงกาการพัฒนาขีดความสามารถหลักและความสามารถทางการบริหาร"
ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก วันที่ 14 - 16  กรกฎาคม 2557
 
สมัครด่วน การใช้และสร้างโปรแกรม  Max learn สำหรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
International Conference on Education : Achieving Excellence in Innovation and Research for ASEAN Collaboration  
  อ่านข่าวทั้งหมด...  
  ข่าวทุนการศึกษา  
The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning  
ทุนTechnology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)  
ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557  
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2557 ณ Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น  

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2557 จาก Kumoh National Institute of Technology ประเทศเกาหลีใต้
 
  อ่านข่าวทั้งหมด...  


ดูทั้งหมด คลิก !!

 


 
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 เครื่อง 12  
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จก. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556-2557  
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ=> ใบสมัคร || ใบรับรอง  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสวัสดิการอื่นๆ  
 
 
 
   
         

     
       
      
                                        
                                       ติดต่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ feds@ku.ac.th
                      
วันนี้เป็น  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4
โทรสาร 034-351403