งานบริหารและธุรการ
 • หน่วยสารบรรณ 
          ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณและ/หรือ งานพิมพ์ ซึ่ง มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ–ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การพิมพ์หนังสือ การทำสำเนาหนังสือเอกสารต่าง ๆ ด้วยเครื่องอัดสำเนา หรือเครื่องถ่ายเอกสารและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หน่วยการเจ้าหน้าที่ 
          ปฏิบัติงานบุคคลต่าง ๆ เช่น การรับสมัครงาน การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการของบุคลากรการดำเนินการเกี่ยวกับ
  การออกจากราชการ การประกันสังคมของลูกจ้าง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น งานวินัยข้าราชการ งานสวัสดิการ

 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษา จัดเตรียมและให้บริการ เรื่องสถานที่และให้บริการการใช้ยานพาหนะ โดยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในเรื่องสาธารณูปโภคการรักษาความ ปลอดภัยของอาคารสถานที่ และการให้บริการใช้ยานพาหนะ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หน่วยประสานงานภาควิชา
 • หน่วยวิเทศและประชาสัมพันธ์
 

  Untitled Document
ปฏิทิน
ปฏิทินเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนสาสตร์
« เมษายน ปี 2567 »
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
เดือนปัจจุบัน
 
หน่วยงานภายใน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ภาควิชาการพัฒนฯ
ภาควิชาครุศึกษา
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
โรงเรียนสาธิตฯ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และให้คำปรึกษา
 
 
 
 
Untitled Document


สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4
โทรสาร 034-351403