คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์ สู่สังคมอุดมปัญญา
 


  ระบบจัดการข้อมูลด้านการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

เป็นระบบที่รวมรวมข้อมูลด้านการศึกษาของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนทุกระดับชั้นปี
เพื่อให้นิสิต อาจารย์ รวมถึงบุคลากร ได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวนิสิตได้อย่างครบถ้วน และครอบคลุม....เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4
Copyright © 2015 Faculty of Education and Development Sciences | ติดต่อผู้ดูแลระบบš : fedupnj@ku.ac.th