ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 12

รายละเอียดการแข่งขัน

>>กำหนดการ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 12

>>แผนผังงาน

รับเสื้อและ BEB ได้ดังนี้
วันที่ 16/11/61 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วันที่ 17/11/61 เวลา 13.00-18.00 น. ณ จุดรับลงทะเบียน ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนฯ วันที่ 18/11/61 เวลา 04.30-05.30 น. ณ จุดรับลงทะเบียน ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนฯ

 • วัตถุประสงค์

  1. เพื่อฉลองครบรอบวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
  2. เพื่อรณรงค์และส่งเสริมเยาวชนและประชาชนรักการออกกำลังกาย
  3. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

 • สถานที่จำหน่ายใบสมัคร

  - คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ
  -  ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
      โทร. 034-352-748 (คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์)
                 081-423-1970 (ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล)
                 082-294-5115 (คุณประสงค์ โภชน์พันธ์)
                 086-493-5099 (นายชาญศักดิ์ พบลาภ)


  • การลงทะเบียน

     นำใบสมัครไปที่ฝ่ายทะเบียน สำหรับผู้สมัครทางออนไลน์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อเพื่อรับหมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ณ งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ในเวลาราชการ หรือในวันแข่งขันที่กองอำนวยการจัดการแข่งขัน ระหว่างเวลา 04.30-05.30 น.

  • หมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

     ผู้แข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัวที่ได้รับไว้ที่หน้าอกเท่านั้น (หมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขันเป็นสิ่งชี้บอกประเภทของผู้เข้าแข่งขัน หากหมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขันฉีก ขาด พับ หรือกรณีอื่นๆ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาว่าเป็นกลุ่มอายุใด คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการได้รับรางวัล)

  • การบริการ

   น้ำดื่ม
   อาหารเช้า
   การรับฝากสัมภาระ
   การตรวจสุขภาพ
   การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

  • จุดเริ่มต้นและเส้นชัย 

   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 • กติกาตัดสิน

  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  การนับอายุของผู้สมัครคิดจาก พ.ศ. 2561 ลบด้วย พ.ศ. เกิดของผู้สมัคร

 • รางวัลการแข่งขัน

  การวิ่งระยะทาง 10 กม. 
  -   ผู้ชนะการวิ่ง Over All ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  -   ผู้ชนะการวิ่งอันดับที่ 1-5 ของแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ  
  -   เหรียญที่ระลึก (สำหรับบุคคลทั่วไป)
  -   เสื้อการแข่งขัน (สำหรับบุคคลทั่วไป)

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 • ระบบรับสมัครออนไลน์

  - สำหรับบุคลทั่วไป

  การสมัครนี้สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 12 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ซึ่งมีค่าสมัครในการเข้าร่วมแข่งขันราคา 350 บาท โปรดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์

        หมดเวลารับสมัคร     

  - สำหรับอายุต่ำกว่า 15 ปี, นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ, นิสิต มก.กพส.(เฉพาะศิษย์ปัจจุบัน)

  การสมัครนี้สำหรับอายุต่ำกว่า 15 ปี, นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ, นิสิต มก.กพส.ต้องการรับเสื้อและเหรียญที่ระลึกการแข่งขัน นิสิตสามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ของประเภทบุคคลทั่วไป โดยเสียค่าสมัครคนละ 250 บาท

        หมดเวลารับสมัคร     

  - สำหรับนักเรียนและนิสิต มก.กพส.

  การสมัครนี้สำหรับนักเรียนนิสิต มก.กพส ที่สนใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 12 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ซึ่งไม่มีค่าสมัครในการเข้าร่วมแข่งขัน โปรดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ไม่ได้รับเสื้อวิ่ง

        รับสมัคร     
 • เลขที่บัญชีชำหรับการโอนเงิน

  ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย  เลขที่บัญชี : 345-2-29037-6
  ชื่อบัญชี : เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 • แนบเอกสารการชำระเงิน

  เมื่อท่านทำการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทำการส่งเอกสารการชำระเงินได้ที่นี้...
  หรือกรุณาโทรศัพท์แจ้งรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 034-352-748
  และเบอร์ 086-493-5099

        ปิดการแนบเอกสาร     
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (บุคลทั่วไป)

  ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน  สามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร รวมถึงตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ที่นี่...

        CLICK     

  ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (อายุต่ำกว่า 15 ปี, นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ, นิสิต มก.กพส.)

  ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน  สามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร รวมถึงตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ที่นี่...

        CLICK     

  ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (นิสิต มก.กพส.)

  ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน  สามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร รวมถึงตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ที่นี่...

        CLICK     

ความปลอดภัย / ข้อควรระวัง

 • ความปลอดภัย

  คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรจะคอยดูแลช่วยเหลือและให้ความสะดวกตลอดเส้นทางการแข่งขัน

 • ข้อควรระวัง

  นักวิ่งที่เข้าร่วมแข่งขัน ถ้ามีความรู้สึกว่าวิ่งต่อไปไม่ได้หรือเกิดปัญหาขึ้น ไม่ควรฝืนวิ่งต่อไป ควรหยุดขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามจุดต่างๆ

เส้นทางวิ่ง

Download >> เส้นทางวิ่งขนาดใหญ่

เส้นทางเดิน