โครงการ วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 2 / 2555 รองศาสตราจารย์บรรจบ ภิรมย์คำ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง "แนวคิดการดำเนินชีวิต" โดย รองศาสตราจารย์อุดร รัตนภักดิ์ และผู้เกษียณอายุราชการ และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อ วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 ณ ห้องสัมมนา อาคารปกิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

 

                                                                                                                       

                                                                                                                               
       
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898
โทรสาร 034-351403