ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 14

 กรุณาตรวจสอบเอกสารการชำระเงินให้ถูกต้อง(อัพโหลดข้อมูลสำเร็จรอตรวจสอบสถานะภายใน 1 วัน)

หมายเหตุ.
1. ชำระเงินร่วมกันในครั้งเดียวให้ระบุข้อมูลแต่ละคนให้ครบถ้วน Ex.1139900092XXX,1139900093XXX
2. ชำระเงินให้ผู้อื่นโปรดระบุข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วน
Ex. ทิวากร สอนสงวน บุคลทั่วไป วิ่ง 10.4 อายุ20-29 ชาย
หมายเหตุ. แนบไฟล์ชำระเงินได้เพียง 1 ไฟล์