เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 คณะกรรมการ
ข้อมูลเมื่อ : 15 ก.ย.58    เข้าชม 281 ครั้้ง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ดาวน์โหลด 60 ครั้ง03/04/60
คณะกรรมการการจัดการความรู้  ดาวน์โหลด 165 ครั้ง16/09/58
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th