เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลเมื่อ : 05 ต.ค.59    เข้าชม 191 ครั้้ง

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558   ดาวน์โหลด 48 ครั้ง05/10/59
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลด 52 ครั้ง26/07/59
รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557  ดาวน์โหลด 74 ครั้ง26/02/59
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th