เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 แผนการดำเนินงาน
ข้อมูลเมื่อ : 15 ก.ย.58    เข้าชม 406 ครั้้ง

นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558-2559  ดาวน์โหลด 70 ครั้ง02/04/59
แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ประจำปีงบประมาณ...  ดาวน์โหลด 63 ครั้ง04/03/59
แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลด 64 ครั้ง04/03/59
แผนการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลด 69 ครั้ง26/02/59
แผนการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2557  ดาวน์โหลด 83 ครั้ง05/10/58
แนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดาวน์โหลด 238 ครั้ง05/10/58
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th