เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 ติดต่อเรา
ข้อมูลเมื่อ : 1 ก.ค. 58    เข้าชม 343 ครั้้งดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

KM CENTER คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-351898
เบอร์ภายใน 3571-4
แฟกซ์ : 034-351403
เว็บไซต์ : http://www.edu.kps.ku.ac.th/kmcenter
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th