เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

# คณะ (Faculty) : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ # มหาวิทยาลัย (University) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Share & Learn
คลังความรู้
OPL
OPA
OPK
คู่มือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
KM - Clip
องค์ความรู้จากบุคลากรดีเด่น
โครงการ/กิจกรรม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เยี่ยมชม
Online 2  User
Today
00000000  
 
All
00000151  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KU-KM DAY ครั้งที่ 2
ด้วยคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองการเจ้า หน้าที่จะดำเนินการจัดโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KU-KM DAY" ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม กำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ในการนี้กองการเจ้าหน้าที่ ขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่าน เสนอชื่อบุคลากร เข้าร่วมโครงการ ตามวัน เวลา และสภานที่ดังกล่าวข้างต้น...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการเรื่อง "ห้องเรียนภาษาอังกฤษกับทักษะการคิดวิเคราะห์"
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการเรื่อง "ห้องเรียนภาษาอังกฤษกับทักษะการคิดวิเคราะห์" ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน ศาสตร์ โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร "ดร.อุดมลักษณ์ กุลศรีโรจน์" สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมทางออนไลด์ ได้ที่ : http://goo.gl/Kbf1Fs
bootstrap slider
ข่าวการอบรม/สัมมนา
ไม่พบข้อมูล
ภาพสัมมนา/อบรม
การจัดการความรู้ของคณะ สำนักฯ ..
06 ส.ค.58
KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและบริ..
06 ส.ค.58
อัลบั้มภาพทั้งหมด
 ข่าวยอดนิยม
1. โครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KU-KM DAY ค..
เข้าชม 58 ครั้ง
2. KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและบริการวิ..
เข้าชม 51 ครั้ง
3. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลฝึกภาษาฯ..
เข้าชม 44 ครั้ง
4. การจัดการความรู้ของคณะ สำนักฯ ..
เข้าชม 28 ครั้ง
5. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการเรื่อง "ห้องเรี..
เข้าชม 22 ครั้ง
  ดาวน์โหลดยอดนิยม
1. ยุทธศาสตร์ KM..
เข้าชม 10 ครั้ง
2. โครงการวันแลกเปลี่ยน..
เข้าชม 8 ครั้ง
3. แนวปฏิบัติที่ดีของบุ..
เข้าชม 7 ครั้ง
4. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิ..
เข้าชม 7 ครั้ง
5. คณะกรรมการการจัดการค..
เข้าชม 6 ครั้ง
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th