เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

โครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KU-KM DAY ครั้งที่ 2
ข้อมูลเมื่อ : 06 ส.ค. 58    เข้าชม 88 ครั้้ง  
    ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองการเจ้า หน้าที่จะดำเนินการจัดโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KU-KM DAY" ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม กำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ในการนี้กองการเจ้าหน้าที่ ขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่าน เสนอชื่อบุคลากร เข้าร่วมโครงการ ตามวัน เวลา และสภานที่ดังกล่าวข้างต้น...
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th