เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลฝึกภาษาฯ
ข้อมูลเมื่อ : 06 ส.ค. 58    เข้าชม 71 ครั้้ง  
    ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมสำนักหอสมุดกำแพงแสน ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลฝึกภาษา Access English ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทังทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th