เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

ขอเชิญร่วมทำแบบวัดความสุขด้วยตัวเองทางเว็บไซต์
ข้อมูลเมื่อ : 03 เม.ย. 60    เข้าชม 0 ครั้้ง  
    ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตกลงร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการวัดระดับความสุข ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมสร้าง “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)” ด้วยเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) กองการเจ้าหน้าที่ ขอให้บุคลากร ตอบแบบสอบถามการสำรวจความสุขของ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถเข้าทำแบบสำรวจผ่านลิงค์ http://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th/v3/SignIn.php
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th