เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2559 "การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21"
ข้อมูลเมื่อ : 26 ก.ค. 59    เข้าชม 0 ครั้้ง  
    ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก.ประจำปี 2559 เรื่อง การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น.
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th