เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KU-KM Day" ครั้งที่ 3
ข้อมูลเมื่อ : 26 ก.ค. 59    เข้าชม 0 ครั้้ง  
    ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KU-KM Day" ครั้งที่ 3 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th