เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

โครงการสัมมนา KU-KM สัญจร เรื่อง "การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการความรู้"
ข้อมูลเมื่อ : 26 ก.พ. 59    เข้าชม 0 ครั้้ง  
    ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา KU-KM สัญจร เรื่อง "การ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์" ปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th