เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
ข้อมูลเมื่อ : 05 พ.ย. 58    เข้าชม 19 ครั้้ง  
    ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th