เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและบริการวิชาการ
ข้อมูลเมื่อ : 06 ส.ค. 58    เข้าชม 103 ครั้้ง  
กลับไปอัลบั้มภาพช่วงเช้าของวันนี้ 7 กรกฏาคม 2558 รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่าย วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้จัดโครงการแลก เปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 คณะศษ.พ.โดยวัตุ ประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรคณะศษ.พ.มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฯ รวมทั้ง เป็นการพัฒนาความรู้และข้อเสนอโครงร่างวิจัยร่วมกัน...
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th