เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

โครงการประกวด 1 หน่วยงาน 1 KM คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ข้อมูลเมื่อ : 28 ก.พ. 59    เข้าชม 0 ครั้้ง  
กลับไปอัลบั้มภาพวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ประกวด 1 หน่วยงาน 1 KM ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และมอบ เกียรติบัตร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ซึ่งหน่วยงานที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ สำนักงานเลขานุการ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ภาควิชา ครุศึกษา
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th