เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 ด้านการบริหารจัดการ
การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์ของภ.พลศึกษาและกีฬา: ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม  ดาวน์โหลด 124 ครั้ง26/03/59
 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th