เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 ด้านวิจัยและนวัตกรรม
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : ผศ.ดร.อัจฉรา ปุราคม  ดาวน์โหลด 53 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์  ดาวน์โหลด 44 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล  ดาวน์โหลด 48 ครั้ง26/02/59
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 : ผศ.ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์  ดาวน์โหลด 47 ครั้ง26/02/59
การจัดการความรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ  ดาวน์โหลด 64 ครั้ง18/09/58
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 : อ.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์  ดาวน์โหลด 67 ครั้ง03/09/58
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 : ผ.ศ.นันทรัตน์ เครืออินทร์  ดาวน์โหลด 61 ครั้ง03/09/58
 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th