เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 ภาพกิจกรรม
ข้อมูลเมื่อ : 10 เม.ย. 59
โครงการรางวัลคุณภาพ ..
KU-KM เพื่อการบริหาร..
โครงการประกวด 1 หน่ว..
บุคลากรดีเด่นสายวิชา..
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ..
การจัดการความรู้ของค..
KM แลกเปลี่ยนเรียนรู..
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th