เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

 อัลบั้มภาพกิจกรรม
ข้อมูลเมื่อ : 10 เม.ย. 59  
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษต..
KU-KM เพื่อการบริหารหลักสูตรและงานพ..
โครงการประกวด 1 หน่วยงาน 1 KM คณะศึ..
บุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสน..
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒน..
การจัดการความรู้ของคณะ สำนักฯ ..
KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและบริ..
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th