เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

Back to Top

# คณะ (Faculty) : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ # มหาวิทยาลัย (University) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Share & Learn
คลังความรู้
OPL
OPA
OPK
คู่มือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
KM - Clip
องค์ความรู้จากบุคลากรดีเด่น
โครงการ/กิจกรรม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เยี่ยมชม
Online 1  User
Today
00000000  
 
All
00000151  
 
คุณพอใจในเว็บไซต์ KM CENTER คณะศึกษาฯ หรือไม่ ?
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทำแบบวัดความสุขด้วยตัวเองทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตกลงร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการวัดระดับความสุข ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมสร้าง “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)” ด้วยเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) กองการเจ้าหน้าที่ ขอให้บุคลากร ตอบแบบสอบถามการสำรวจความสุขของ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถเข้าทำแบบสำรวจผ่านลิงค์ http://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th/v3/SignIn.php
โครงการประกวด 1 หน่วยงาน 1 KM คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ประกวด 1 หน่วยงาน 1 KM ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และมอบ เกียรติบัตร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ซึ่งหน่วยงานที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ สำนักงานเลขานุการ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ภาควิชา ครุศึกษา
โครงการสัมมนา KU-KM สัญจร เรื่อง "การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการความรู้"
กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา KU-KM สัญจร เรื่อง "การ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์" ปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bootstrap slider
ข่าวการอบรม/สัมมนา
โครงการสัมมนา KU-KM เพื่อการบริหารงานหลักสูตรและพัฒนาวิชาการ  ดาวน์โหลด 83 ครั้ง16/03/59
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เทคนิคการปรับปรุงงานเพื่อการบริหารที่เป็นเลิศ"  ดาวน์โหลด 91 ครั้ง16/03/59
ภาพสัมมนา/อบรม
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษต..
10 เม.ย.59
KU-KM เพื่อการบริหารหลักสูตรและงานพ..
10 เม.ย.59
โครงการประกวด 1 หน่วยงาน 1 KM คณะศึ..
28 ก.พ.59
อัลบั้มภาพทั้งหมด
 ข่าวยอดนิยม
1. KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและบริการวิ..
เข้าชม 103 ครั้ง
2. โครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KU-KM DAY ค..
เข้าชม 88 ครั้ง
3. การจัดการความรู้ของคณะ สำนักฯ ..
เข้าชม 80 ครั้ง
4. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลฝึกภาษาฯ..
เข้าชม 71 ครั้ง
5. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบ..
เข้าชม 59 ครั้ง
  ดาวน์โหลดยอดนิยม
1. แนวทางการดำเนินงานกา..
เข้าชม 217 ครั้ง
2. ด้านประสานงานภาควิชา..
เข้าชม 191 ครั้ง
3. ยุทธศาสตร์ KM..
เข้าชม 154 ครั้ง
4. คณะกรรมการการจัดการค..
เข้าชม 145 ครั้ง
5. แนวปฏิบัติที่ดีของบุ..
เข้าชม 130 ครั้ง
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403 อีเมล์ : kpspjm@ku.ac.th