โครงการอบรมครู "นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
เดือนพฤศจิกายน 2557
แนะแนวสัญจร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ เพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพครั้งที่ 9 เฉลิมฉลอง ครบรอบ10 ปี ศษ.พ.วันที่ 4พฤศจิกายน 2557 ณ สระพระพิรุณ มก.กพส.
แรลลี่ การกุศล 10 ปี ศษ.พ.วันที่ 1พฤศจิกายน 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ - กาญจนบุรี
เดือนตุลาคม 2557
ปลูกป่าพะยูง มก.กพส. วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ สวนป่าพะยูง มก.กพส.
บุคลากร ศษ.พ.สัมมนา "รวมใจรัก พลังศรัทธา พัฒนา มก วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มก.กพส.
กฐินสามัคคี ครบรอบ 10 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 26 ตุลาคม 2557 ณ วัดเขาธรรมอุทยาน จ.กาญจนบุรี
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ11-12 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดชลบุรี
เดือนกันยายน 2557
การประชุมสร้างต้นแบบการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ อ.กำแพงแสน วันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 คณะศษ.พ.
ฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2557 วันที่ 27 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.พ.ปันน้ำใจ มอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้องมูลนิธีกระจกเงา วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ คณะ ศษ.พ.
คณบดี ศษ.พ.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่5/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มก.กพส.
ต้อนรับคณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลักสูตรฯ วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 คณะศษ.พ.
งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ คณะศษ.พ.ประจำปี 2557วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ ห้องสัมมนาอาคารปฏิบัติการ คณะศษ.พ.
20-21 ก.ย.57ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
International student summit 2014วันที่ 19 ก.ย. 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.
นิสิตพลศึกษาต้นแบบ..เชิดชูนิสิตเรียนดีและสร้างชื่อเสียงวันที่ 19 ก.ย. 2557 ณ ห้องสัมมนาอาคารปฏิบัติการ คณะ ศษ.พ.
ฝ่ายเทคนิคกีฬา..ประชุมเดินหน้าจัดการแข่งขันนนทรีเกมส์วันที่ 18 ก.ย. 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์มหาวิยาลัย
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 15ก.ย. 2557 ณโรงเรียนอ้อกระทุง ตำบลทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วิทยากรแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากีฬา มก.ฉบับที่ 3วันที่ 13-14 ก.ย. 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมชี้แจงรายละเอียดร่างพ.ร.บ.มก.10 ก.ย. 2557 ณ ห้องประชุมวิชาการ1 อาคารศูนย์มหาิวิทยาลัย
พิธีรับมอบและเปิดธนาคารโรงเรียนสาธิต มก.กพส.ฯ 3ก.ย. 2557 ณ รร.สาธิต มก.กพส.
เดือนสิงหาคม 2557
"โครงการรับขวัญต้นกล้า ภูมิปัญญาคารวะ" ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษและชุมชน 30 ส.ค. 2557 ณ ห้องสัมมนา คณะ ศษ.พ.
ศษ.พ.ร่วมใจพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสนประจำปี2557วันที่ 30 สิงหาคม2557 ณ ห้องประชุม1 คณะศษ.พ.
ผู้บริหารคณะ ศษ.พ. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ21ปี คณะศวท.วันที่ 28 สิงหาคม2557 ณ ห้องประชุม1 คณะศษ.พ.
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ 26 สิงหาคม2557 ณ ห้องประชุม1 คณะศษ.พ.
เปิดค่ายพัฒนา อัตลักษณ์ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม2557 ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศษ.พ.
พิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557วันที่ 21 สิงหาคม2557 ณ คณะศษ.พ.
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและบริการวิชาการ วันที่ 20 สิงหาคม2557 ณ ห้องประชุม 1 คณะศษ.พ.
เตรียมความพร้อมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่42 นนทรีเกมส์ วันที่ 19 สิงหาคม2557 ณ มก.กพส.
วันเชิดชูเกียรตินักเรียน รร.สาธิต มก.กพส.วันที่ 18 สิงหาคม2557 ณ รร.สาธิต มก.กพส.
ทำบุญสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์และพัฒนาคณะฯวันที่ 16 สิงหาคม2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯเยี่ยมชมคณะ ศษ.พ. วันที่ 14 สิงหาคม2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
หน.ภาควิชาการพัฒฯ เยือนม.แห่งชาติลาวเพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ วันที่9-12 สิงหาคม 57 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและปลูกข้าววันแม่ วันที่ 8 สิงหาคม 57 ณ ทุ่งนาไพร มก.กพส.
กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง วันที่ สิงหาคม 57 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
เดือนกรกฏาคม 2557
โครงการก้าวแรกบัณฑิตยุคใหม่ วันที่ 31 กรกฎาคม57 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ู์มหาวิทยาลัย
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU74 วันที่ 31 กรกฎาคม57 ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศษ.พ.
คณบดีศษ.พ.ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานมรภ.บุรีรัมย์ วันที่ 30 กรกฎาคม57 ณ ห้องประชุม1 คณะศษ.พ.
ภาควิชาครุศึกษาจัดอบรมการเรียนรูภาษาอังกฤษกลุ่มอาเซี่ยนวันที่ 30 กรกฎาคม57 ณ ห้องประชุม1 คณะศษ.พ.
โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ KU74วันที่ 28 กรกฎาคม57 ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการคณะศษ.พ.
ภาควิชาการพัฒฯ จัดปฐมนิเทศนิสิตบัณพิตศึกษาวันที่ 26 กรกฎาคม57 ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการคณะศษ.พ.
สัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 25 กรกฎาคม57 ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการคณะศษ.พ.
การประชุมระดมความคิดงานวิจัยสู่ชุมชน วันที่ 21 กรกฎาคม57 ณ ห้องประชุม1 คณะศษ.พ.
คณาจารย์และบุคลากร ร่วมอบรมเครือข่ายนักวิชาการศึกษา วันที่ 18 กรกฎาคม57 ณ ห้องประชุมวิชาการ1 อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับธกส.จัดอบรมเพิ่มสมรรถนะผู้บริหารวันที่ 14-16 กรกฎาคม57 ณ ห้องสัมมนาอาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณาจารย์คณะศษ.พ.เข้าร่วมอบรมการใช้และสร้าง โปรแกรม Max learnวันที่ 16 กรกฎาคม57 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศษ.พ. อยู่ในระดับดีมาก วันที่15-16 กรกฎาคม57 ณ คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
คณะศษ.พ.แห่เทียนพรรษาประจำปี 57 อิ่มบุญอิ่มใจ วันที่ 9 กรกฎาคม57 ณ วัดสระพัง ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โครงการสัมมนาอาจารย์ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานสำหรับนิสิตยุคใหม่ วันที่ 9 กรกฎาคม57 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูุนย์มหาวิทยาลัย
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 7 กรกฎาคม57 ณ คณะศึกษาศาสร์และพัฒนศาสตร์
กิจกรรมแนะแนวสัญจร (Road Show)ใน มก.กพส. วันที่ 4 กรกฎาคม57 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ร่วมประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนและปรับ ปรุงรายวิชากิจกรรมพลศึกษาแ ละบูรณาการเรียนการสอน วันที่ 3 กรกฎาคม57 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วันที่2 กรกฎาคม57 ณ ด้านหลังคณะศษ.พ.
ต้อนรับมรภ.อุตรดิตถ์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านวิชาการ วันที่1 กรกฎาคม57 ณ ห้องประชุม 1
เดือนมิถุนายน 2557
สัมมนาสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วันที่26-27มิถุนายน 57 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน
คณบดีพร้อมผู้บริหารร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศล วันที่27มิถุนายน 57 ณ โรงเรียนสาธิต มก.กพส.
คณบดีพร้อมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เข้าแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศิลปและวิทยาศาสตร์ วันที่25มิถุนายน 57 ณ อาคาร9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีไทย หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557 วันที่25มิถุนายน 57 ณ สระพระพิรุณ มก.กพส.
ประชุมโควตาผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ปี57วันที่24มิถุนายน 57 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุมหารือการดำเนินงานโครงการประเมิณประสิทธิภาพสถานีตำรวจ วันที่24มิถุนายน 57 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ : e-office ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วันที่23-24มิถุนายน 57

 

ผู้บริหารพบหน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มิถุนายน 57

การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสน 17มิถุนายน 57 ณ ห้องประชุม1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมการส่งเสริมศักยภาพของครูผูู้ ้สอนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาพื้นฐาน ระยะที่ 3 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคเป็นภาษาอังกฤษ วันที่ 16 มิถุนายน 57 ณ ห้อง 202 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Guizhou Education University วันที่ 12 มิถุนายน 57 ณ ห้องประชุม1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และวิทยาเขตกำแพงแสน
ศูนยวิจัยและ์บริการวิชาการร่วมกับบริษัท อินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์( ประเทศไทย)จัดอบรม อบรมแกนนำวิทยากรICTสู่ชุมชน วันที่ 9-11 มิถุนายน 57 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เข้ารับมอบทุนเรียนดี "ทุนภูมิพล" 6 มิถุนายน 57 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เดือนพฤษภาคม 2557
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา คณะ ศ.ษ.พ. วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
กอล์ฟการกุศล มก.กพส. วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
สัมภาษณ์รอบ 2 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วันที่ 22พฤษภาคม2557 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์ มก.กพส.
ผลการประเมินคุณภาพภายใน สนง.เลขานุการฯคณะศ.ษ.พ.ปี56 อยู่ระดับดีมาก วันที่ 20พฤษภาคม2557 ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สัมมนากิจการนิสิตและผู้นำนิสิต ศ.ษ.พ. ประจำปี 56 ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 17–18 พฤษภาคม 2557
คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มก.กพส. ร่วมโครงการสัมมนาการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 14–18 พฤษภาคม 2557
ค่ายอัจฉริยะ 6Q : Summer Camp วันที่ 31 มีนาคม –16 พฤษภาคม 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะศษพ.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนิสิตวันที่ 16 พฤษภาคม 57 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. ชั้น3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 57วันที่ 14 พฤษภาคม 57 ณ ห้องสัมมนาอาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการร่วมงาน เดิน – วิ่ง วิสาขะ พุทธบูชา 13 พฤษภาคม 57ณ วัดสว่างชาติประชาบำรุง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม57วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารย์ศูนย์ มก.กพส.
เดือนเมษายน 2557
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษาวันที่ 27-30 เมษายน 2557 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บรรยากาศสัมภาษณ์โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2557วันที่ 23 เมษายน 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารย์ศูนย์ มก.กพส.
รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ ร่วมงานวันสถาปนาคณะวิศกรรมศาสตร์ กพส.วันที่ 22 เมษายน 2557
ประชุมฝ่ายเทคนิคกีฬา "นนทรีเกมส์"์ วันที่ 21 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมวิชาการ1 อาคารศูนย์ มก.กพส.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม วันที่ 18 เมษายน 2557
กิจกรรมสงกรานต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วันที่ 9 เมษายน 2557
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วันที่ 3-6 เมษายน 2557
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2557 วันที่ 4เมษายน 2557
ศูนย์บริการวิชาการจัดอบรมเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์ วันที่ 3-4เมษายน 2557
คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2557
การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2557 วันที่ 17 มีนาคม- 1เมษายน 57
เดือนมีนาคม 2557
ผู้แทนคณะศษพ.ร่วมเสวนา รวมพลังเครือข่าย สำนักงาน ป.ป.ช. วันที่ 28 มีนาคม 57 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬาจัดโค รงการบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนา บุคลากรในการศึกษาวิจัยระดั บนานาชาติ วันที่ 26 มีนาคม 57ณ ห้อง202 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณบดี ศษพ.และทีมผู้บริหารร่วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วันที่24มีนาคม 57ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมการเสวนา เรื่องเทคนิคการเขียนเสนอโครงการและตีพิิมพ์งานวิจัยวันที่24มีนาคม 57ณ สำนักหอสมุด(กำแพงแสน)
อบรมครูผู้สอนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนวิทยาศาสตร์วันที่ 20-21มีนาคม 57ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรกำแพงแสน ครบรอบ 11 ปี วันที่ 18 มีนาคม 57ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์และชุมชนจัดกิจกรรม ระดมความคิด ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

 

ปัจฉิมนิเทศ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 57 วันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

 

โครงการอบรม กรรมการผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล วันที่ 10-12-มี.ค.57 ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

 

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือ ข่ายผู้ปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 11 มีนาคม 57

 

อบรมเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระยะที่ 1 ที่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีีรีขันธ์ 6-7 มีนาคม 57

โครงการ GGP ลงพื้นที่ดู “ศูนย์ข้อมูลการดูแลสุขภาพและสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน” 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ประชุมร่วมมือการวิจัยและบริการวิชาการ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

เดือนกุมภาพันธ์ 2557

โครงการ Skins required in English Teaching จัดโดยสาขาภาษาอังกฤษศึกษา

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เลือกตั้งประธานชุมนุมสังคมคุณธรรม 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์ในองค์กรและการวางแผนการทำงาน 21กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จัดกิจกรรม Bye Nior 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการสัมมนาภาควิชาพละศึกษาและกีฬา 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเป็นครู 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 สถานที่จัดโครงการ : วัดป่าศรัทธาธรรม

โครงการอบรมบุคลิกภาพ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 สถานที่จัดโครงการ : ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

โครงการประชุมอภิปรายหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สถานที่จัดโครงการ : ห้องสัมมนาอาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

โครงการประกวดมารยาทไทย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สถานที่จัดโครงการ : ห้องสัมมนาอาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ร่วมงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 71 ปี

เดือนมกราคม2557

โครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 7 วันที่ 31มกราคม 2557

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมงานครบรอบ12ปี สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 28 มกราคม 2557

โครงการฝึกจิตพัฒนาปัญญา จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการให้คำปรึกษาและพัฒนาครู 26 มกราคม 2557

ปั่น เดิน วิ่ง เกษตรศาสตร์กำแพงแสน มินิ - ฮาลฟ์ มาราธอนครั้ที่ 2 ณ สระพระพิรุณ 26 มกราคม 2557

ประมวลภาพกิจกรรม ค่ายคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 25 มกราคม 2557

ประชุม/สรุป โครงการสร้างชุมชนต้นแบบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จ.นครปฐม 23 มกราคม 2557

งานวันครุศึกษาและพิธีมอบครุศิษย์ 16 มกราคม 2557

 
1     2    3    4       
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898
โทรสาร 034-351403
-k-s-|>--[-N-a--ۍ-۾ VLL--m-s---ۡ-a-۸-----|-ۢ--S-+-ۀ-ۋ-Y-[- -ہ-- -ۣ-X---۰--۔---#-m-ۑP--XEj-Y-ۘ-=-e---s-t-8o- --r- -B--ۙ-۹-|-ۛ--1t)-۔?Bר-ۈ-T-۵-3-۫--ی-e-ɳ-d-Ο-$-|.----*-