โครงการอบรมครู "นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
เดือนตุลาคม 2558
ทำบุญสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วันที่11ตุลาคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มก.
คณะผู้บริหาร มก.กพส.ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Ed Rosengberg วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะ ศษ.พ. วันที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
เดือนกันยายน 2558
การตรวจประเมินการปีะกันคุณภาพการศึกษา คณะศษ.พ. วันที่ 24-25 กันยายน 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
เดือนสิงหาคม 2558
การพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ในโครงการคูปองวิชาการ วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
เดือนกรกฏาคม 2558

สัมมนาคณะ58 @ จันทบุรี 28/07/58

เดือนมิถุนายน 2558
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศษ.พ.ร่วมโครงการ QA สัญจร วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
เดือนพฤษภาคม 2558

ตรวจประกันคุณภาพสโมสรนิสิต คณะศษ.พ.วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มรภ.เชียงรายเยี่ยมชมสโมสรนิสิตคณะศษ.พ. วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

วันครุศึกษาและพิธีมอบครุสิทธิ์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนกลับด้าน วันท ี่6 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์เรียนรวม 3 วันท ี่6 พฤษภาคม 2558 ณ มก.กพส.
เดือนเมษายน 2558
สัมมนาสำนักงานเลขานุการคณะ ศษ.พ. วันท ี่27-29 เมษายน 2558 ณ โรงเแรมเวียงทองกระบี่ จ.กระบี่
อบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล วันท ี่24-26 เมษายน 2558 ณ ห้องสัมมนาอาคารปฏิบัติการ คณะศษ.พ.
อบรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ในอาคารวันท ี่24 เมษายน 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. 12 ปี วันที่ 22 เมษายน 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
การสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานและจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี สนง.เลขาคณะ ศษ.พ.วันที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะศษ.พ.วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สืบสานประเพณีสงกรานต์ วิยาเขตกำแพงแสน วัันที่ 9 เมษายน 2558 ณ มก.กพส.
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 วัันที่ 7-8 เมษายน 2558 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วัันที่ 2 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้บริหารพบนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัมนศาสตร์ วัันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มก.กพส.

 

เดือนมีนาคม 2558
บรรยายพิเศษ โรงเรียนคุณธรรม วัันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน วัันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน วัันที่ 27-29 มีนาคม 2558 ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2558

สอบสัมภาษณ์ โควตานักกีฬา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์ มก.กพส.

คณบดี ศษ.พ.พร้อมผู้บริหารร่วมงานฉลังชัย นนทรีเกมส์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารจักพันธ์เพ็ญศิฺริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณบดี ศษ.พ.พร้อมผู้บริหารต้อนรับรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

คณบดี ศษ.พ.พร้อมผู้บริหารต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 คณะศึกษาศาสตร์แลพัฒนศาสตร์ มก.กพส.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูงานระบบ AMs e-office วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 คณะศึกษาศาสตร์แลพัฒนศาสตร์ มก.กพส.

ราตรี เขียว- ม่วง 14 กุมภาพันธ์ 2558 ร.ร.สาธิตแห่งมก.กพส.

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ DNA ข้าวไทยเพื่อการส่งออก 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก.กพส.

อบรมผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 1-2 ณ ค่ายลูกเสือนพรัตน์ จ.กาญจนบุรี

ต้อนรับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.

สัมภาษณ์นักเรียนโครงการรับตรง 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มก.กพส.

งานเลี้ยงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมภาษณ์นักเรียนโครงการรัยตรงโดย มก.กพส.ครั้งที่ 1 ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมวิชาการ1 อาคารศูนย ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

เดือนมกราคม2558

ร่วมงานวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตกพส. วันที่ 28มกราคม 2558 อาคารชูชาติกำภู

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 23 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 22 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 21 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 20 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 19 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 18 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 17 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2556 วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 
1     2    3    4    5       
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898
โทรสาร 034-351403
-k-s-|>--[-N-a--ۍ-۾ VLL--m-s---ۡ-a-۸-----|-ۢ--S-+-ۀ-ۋ-Y-[- -ہ-- -ۣ-X---۰--۔---#-m-ۑP--XEj-Y-ۘ-=-e---s-t-8o- --r- -B--ۙ-۹-|-ۛ--1t)-۔?Bר-ۈ-T-۵-3-۫--ی-e-ɳ-d-Ο-$-|.----*-