โครงการอบรมครู "นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
เดือนกุมภาพันธ์ 2558

สอบสัมภาษณ์ โควตานักกีฬา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์ มก.กพส.

คณบดี ศษ.พ.พร้อมผู้บริหารร่วมงานฉลังชัย นนทรีเกมส์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารจักพันธ์เพ็ญศิฺริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณบดี ศษ.พ.พร้อมผู้บริหารต้อนรับรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

คณบดี ศษ.พ.พร้อมผู้บริหารต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 คณะศึกษาศาสตร์แลพัฒนศาสตร์ มก.กพส.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูงานระบบ AMs e-office วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 คณะศึกษาศาสตร์แลพัฒนศาสตร์ มก.กพส.

ราตรี เขียว- ม่วง 14 กุมภาพันธ์ 2558 ร.ร.สาธิตแห่งมก.กพส.

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ DNA ข้าวไทยเพื่อการส่งออก 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก.กพส.

อบรมผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 1-2 ณ ค่ายลูกเสือนพรัตน์ จ.กาญจนบุรี

ต้อนรับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.

สัมภาษณ์นักเรียนโครงการรับตรง 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มก.กพส.

งานเลี้ยงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมภาษณ์นักเรียนโครงการรัยตรงโดย มก.กพส.ครั้งที่ 1 ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมวิชาการ1 อาคารศูนย ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

เดือนมกราคม2558

ร่วมงานวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตกพส. วันที่ 28มกราคม 2558 อาคารชูชาติกำภู

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 23 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 22 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 21 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 20 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 19 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 18 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 17 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2556 วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 
1     2    3    4    5       
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898
โทรสาร 034-351403
-k-s-|>--[-N-a--ۍ-۾ VLL--m-s---ۡ-a-۸-----|-ۢ--S-+-ۀ-ۋ-Y-[- -ہ-- -ۣ-X---۰--۔---#-m-ۑP--XEj-Y-ۘ-=-e---s-t-8o- --r- -B--ۙ-۹-|-ۛ--1t)-۔?Bר-ۈ-T-۵-3-۫--ی-e-ɳ-d-Ο-$-|.----*-