ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน Crosswords Competition ครั้งที่ 6

 

* หัวข้อที่ต้องระบุ
ระดับชั้นที่ต้องการสมัคร :
ชื่อโรงเรียน : *
ชื่อ-นามสกุลผู้สมัครจำนวนทีมละ 2 คน
 
1) : *
2) : *
ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีม : *
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : *  * ตัวเลขเท่านั้น
อีเมล์ : *
             

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-351898 ต่อ 3570 โทรสาร : 034-351403   Contact Webmaster : PIYANUN JUNSEE : Email - FEDUPNJ@Ku.ac.th